e - mail Zakład Technicznych Usłg Komunalnych w Szczecinie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska Oferta zakładu Lista prac zrealizowanych przez ZTUK NFOŚ w Szczecinie Oferta ZTUK NFOŚ w Szczecinie
ZTUK w Szczecinie
strona
główna
Prace wykonane przez ZTUK
Oferta
O FUNDACJI
R.C.E.E.
SZCZECIN
Kontakt
SPIS
KSIĄŻEK
Biblioteka Ekologiczna
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
2004-da2g

NARODOWA FUNDACJA OCHRONY ŚRODOWISKA - ZAKŁAD TECHNICZNYCH USŁUG KOMUNALNYCH
70-402 SZCZECIN UL.KASZUBSKA 59/6
TEL/FAX +48 91 4333 913 / 91 4480 404 / 91 489 960
email info@nfos.com.pl

Zakład Technicznych Usług Komunalnych w Szczecinie jest jednym z kilku oddziałów powołanych przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska na terenie całego kraju.

(see english version)
- Aktualności
- Działalność
- Doświadczenie
- Personel
- Zaplecze Techniczne
- Nasza strona na Facebook'u

AKTUALNOŚCI komunikaty NFOŚ ZTUK w Szczecinie
  STRONA W PRZEBUDOWIE - PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA

PRAKTYKI STUDENCKIE

Zakład Technicnzych Usług Komunalnych NFOŚ w systemie całorocznym lub w okresie wakacyjnym organizuje praktyki dla studentów kierunków środowiskowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz Uniwersytetu Szczecińskiego - więcej informacji: Dagobert Miluniec email info@nfos.com.pl lub telefonicznie 91 4 333 913 w godz 8.00-15.00
DZIAŁALNOŚĆ

usługi eksperckie i specjalistyczne:

- doradztwo i consulting,
- raporty oddziaływania na środowisko,
- analizy środowiskowe,
- waloryzacje przyrodnicze,
- analizy faunistyczne, ichtiologiczne, herpetologiczne, ornitologiczne,
- badania laboratoryjne,
- edukacja ekologiczna,
- prowadzenie bazy materiałowej.
- analizy hydrauliczne zlewni scieków i wód deszczowych,

prace projektowe i opracowania:

- projekty kanalizacji i wodociągów,
- projekty stacji uzdatniania wody,
- projekty oczyszczalni ścieków,
- projekty składowisk i zakładów unieszkodliwiania odpadów,
- projekty budowli hydrotechnicznych i melioracji,
- projekty drogowe, elektroenergetyczne, obiektów kubaturowych, automatyki i sterowania,
- studia uwarunkowań, studia wykonalności,
- programy ochrony środowiska,
- plany gospodarki odpadami,
- programy usuwania azbestu,
- dokumentacje techniczne innych obiektów,
(zarówno w specjalnościach komunalnych jak i ogólnych)

realizacje:

- nadzory,
- generalne realizatorstwo,
- kompletacja dostaw,
- bezpośrednie wykonawstwo,

Zakład w Szczecinie świadczy usługi projektowe, wykonawcze i inwestorskie w oparciu o kadrę doświadczonych specjalistów, biegłych i rzeczoznawców z listy Wojewody i z listy Ministra Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Zasobów Naturalnych.

DOŚWIADCZENIE

 

Od 1990 roku ZTUK w Szczecinie zrealizował ponad 500 kontraktów na opracowania dokumentacyjne:

- oczyszczalnie ścieków,
- składowiska odpadów,
- systemy kanalizacji,
- instalacje ochrony katodowej,
- melioracje,
- systemy gazociągowe,
- stacje uzdatniania wody,
- przepompownie,
- oceny/raporty oddziaływania na środowisko,
- plany gospodarki odpadami,
- studia uwarunkowań

(WIĘCEJ)

PERSONEL

Branże:

- gospodarka odpadowa
- gospodarka ściekowa i osadowa
- gospodarka wodna
- badania i analizy środowiska
- edukacja ekologiczna
- badania społeczne
- ochrona przed korozją
- edukacja ekologiczna
- szkolenia i BHP
- programowanie i zarządzanie
- ekonomia
- budownictwo
- ciepłownictwo
- energetyka i automatyka
- doradztwo i consulting

Specjaliści:

- architekci
- melioranci
- rzeczoznawcy i konsultanci
- urbaniści
- socjologowie
- ekonomiści
- chemicy
- pedagodzy
- inżynierowie ochrony środowiska
- energetycy i elektrycy
- botanicy

ZTUK utrzymuje również stały kontakt z kadrą profesorską szczecińskich uczelni wyższych.
Specjalizacje:

- badania
- pomiary
- projekty
- nadzory
- budowy
- przeglądy
- remonty
- kalkulacje
- analizy
- wywiady i ankietyzacja
- inwentaryzacje
- waloryzacje
ZAPLECZE TECHNICZNE
  Zakład Fundacji dysponuje pełnym zapleczem projektowym, zarówno w zakresie roboczych stacji komputerowych, jak i urządzeń do opracowań kreślarskich.

Posiadamy urządzenia poligraficzne.

Mamy pełen dostęp do najnowszych i najdokładniejszych opracowań kartograficznych i geodezyjnych.

W naszych zasobach znajduje się również drobny i ciężki sprzęt budowlany, geodezyjny, elektryczny i inny.

ZTUK w Szczecinie prowadzi również Bibliotekę Ekologiczną zawierającą wiele cennych pozycji z zakresu Ochrony Środowiska.
   
  NFOS 2013