Zakład Technicznych Usłg Komunalnych w Szczecinie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska Zapraszamy do skorzystania z naszych usług Lista prac zrealizowanych przez ZTUK NFOŚ w Szczecinie Oferta ZTUK NFOŚ w Szczecinie Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinie
ZTUK w Szczecinie
Usługi
Prace wykonane przez ZTUK
Oferta
Fundacja
R.C.E.E.
Kontakt
Linki
Biblioteka Ekologiczna
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
2004-da2g

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska Z.T.U.K. w Szczecinie

Szanowni Państwo!

NARODOWA FUNDACJA OCHRONY ŚRODOWISKA proponuje państwu DORADZTWO INWESTYCYJNE I ORGANIZACYJNE

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska ZTUK w Szczecinie świadczy usługi usprawniające procesy opracowywania i efektywnej realizacji obiektów komunalnych.

- Oferujemy
- Proponujemy
- Zapewniamy
- Opracowujemy
w ich zakres wchodzą:
- przeprowadzanie zamówień publicznych,

- przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- ustalenie kryteriów oceny ofert,

- zawarcie umów w imieniu inwestora,

- kontraktowanie usług komunalnych,
OFERUJEMY
- sprecyzowanie koncepcji nowej inwestycji i warunków koniecznych do jej realizacji,

- sporządzenie kompleksowej analizy wykonalności i biznes planu,

- pomoc w pozyskaniu koniecznych dla realizacji środków finansowych zależnie od rodzaju inwestycji i możliwości indywidualnych zleceniodawców,

- ocenę szans na uzyskanie kredytu,

- pozyskanie źródła finansowania i rodzaju finansowania,

- opracowanie wniosku kredytowego do banku lub funduszu pomocowego,

- wypełnianie wniosków do fundacji, funduszy i programów pomocowych (SAPARD, ISPA, PHARE, i inne).
PROPONUJEMY
  - opracowanie projektu inwestycji,

- przeprowadzenie uzgodnień formalnoprawnych związanych z uzyskaniem wszelkich zezwoleń w tym pozwolenia na budowę w tym:

> wypisy, kopie i wyrysy z map pozyskane z bazy danych ewidencji gruntów,

> wykonanie map do zastosowań koncepcyjnych, projektowych lub opiniodawczych,

> załatwianie spraw związanych z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

> wykonywanie planów zagospodarowania terenu,

> opracowywanie projektów wodociągowych i kanalizacyjnych, przyłączy gazowych i wewnętrznych instalacji gazowych, projektów przyłączy elektrycznych,

> uzgodnienia z ZUDP.

ZAPEWNIAMY
  - udział w realizacji projektu,

- wykonanie koncepcji zarządzania obiektem po wybudowaniu,

- wykonanie koncepcji strategii dążącej do jego efektywnej eksploatacji oraz zarządzanie obiektem,

- pełnienie roli inwestora zastępczego lub pomoc w jego wyborze,

- nadzór inwestorski,
OPRACOWUJEMY
  - analizy inwestycji oraz oceny organizacji inwestycji,

- oceny zastosowanych rozwiązań formalno-prawnych ,

- oceny zastosowanych rozwiązań finansowych,

- koncepcje programów marketingowych,

- propozycje rozwiązań architektonicznych, budowlanych, technologicznych.
   
  Zainteresowanych prosimy o kontakt.
ZAPRASZAMY  
z poważaniem  
  DYREKTOR
Zakładu Technicznych Usług Komunalnych Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska w Szczecinie


dr inż Ryszard Miluniec
 
  opracował - Dago Miluniec - 2004

więcej informacji uzyskasz pod nr. tel.:(91) 4 333 913 ; 4 480 404 lub info@nfos.com.pl

powrót do strony głównej ZTUK biblioteka ekologiczna kontakt linki