Zakład Technicznych Usłg Komunalnych w Szczecinie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska Zapraszamy do skorzystania z naszych usług Lista prac zrealizowanych przez ZTUK NFOŚ w Szczecinie Oferta ZTUK NFOŚ w Szczecinie Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinie
ZTUK w Szczecinie
Usługi
Prace wykonane przez ZTUK
Oferta
Fundacja
R.C.E.E.
Kontakt
Linki
Biblioteka Ekologiczna
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
2004-da2g

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska Z.T.U.K. w Szczecinie

Szanowni Państwo!

NARODOWA FUNDACJA OCHRONY ŚRODOWISKA proponuje państwu zaprojektowanie, wykonanie, montaż i rozruch instalacji OCHRONY KATODOWEJ dla obiektów oczyszczalni ścieków , rurociągów sieciowych, instalacji wewnętrznych.

- W ramach oferty
- Nowatorskie rozwiązanie
- Zastosowanie
- Zasada działania
- Elementy systemu
- Koszt systemu i eksploatacji
W RAMACH OFERTY
zaprojektowanie instalacji wraz z ewentualnym badaniem przewodności ścieków,

wykonanie elementów instalacji takich jak: stacje, rozdzielnice, anody,

montaż instalacji,

rozruch
NOWATORSKIE ROZWIĄZANIE
Proponowane przez nas rozwiązanie w odróżnieniu od innych obecnych
na rynku umożliwia dokonywanie przeglądu remontu i regulacji instalacji bez opróżniania zbiorników, a co za tym idzie bez przerywania eksploatacji oczyszczalni.
ZASTOSOWANIE OCHRONY KATODOWEJ NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Elementy stalowe, nawet pokryte powłokami, stykając się ze ściekami narażone są na korozję.

Ścieki należą do środowisk wodnych o dużej agresywności korozyjnej. Główną rolę w agresywnym działaniu ścieków spełnia stały, intensywny dopływ tlenu wynikający z procesu technologicznego oczyszczania.

Szybkość korozji stali węglowej w środowisku ścieków ma wartoć bliską szybkości korozji stali w wodzie morskiej.

Stal węglowa stykająca się ze ściekami wykazuje charakter anodowy i narażona jest na przyspieszone niszczenie.

Duże zagrożenie korozyjne konstrukcji i urządzeń oczyszczalni ścieków wymaga stosowania albo odpowiednich materiałów konstrukcyjnych, albo też skutecznych zabezpieczeń przeciwkorozyjnych, zapewniających długotrwałą ochronę tych konstrukcji.

zabezpieczenie przeciwkorozyjne elementów stalowych powłokami epoksydowymi nie zapewnia skutecznej ochrony w czasie wieloletniej eksploatacji oczyszczalni.

Ochrona katodowa zaś powoduje, że procesy korozyjne przebiegają 10 razy wolniej.

ZASADA DZIAŁANIA
Całkowite zabezpieczenie stali przed korozją można uzyskać poprzez odpowiednią zmianę jej potencjału elektrodowego w kierunku wartości bardziej ujemnych, czyli ochronę katodową.

Realizuje się ją przez doprowadzenie do chronionej konstrukcji prądu z zewnętrznego niskonapięciowego źródła prądu stałego za pomocą dodatkowej anody umieszczonej w tym samym środowisku elektrolitycznym.
 
Do ujemnego bieguna źródła prądu przyłączona jest konstrukcja, zaś do dodatniego bieguna - anoda.

Natężenie prądu płynącego w obwodzie uzależnione jest od odpowiedniego napięcia na zaciskach źródła oraz rezystancji układu.

Podczas realizacji ochrony katodowej, potencjał metalu powinien być bniżony do takiej wartości, przy której na całej powierzchni chronionej będą achodziły reakcje redukcji (np.tlenu),ale nie zajdzie proces wydzielania wodoru.
ELEMENTY SYSTEMU
rozdzielnice (zasilają stacje ochrony katodowej)

stacje ochrony katodowej (sterują rozdziałem prądów na poszczególne anody)

anody (odpowiednio rozmieszczone zapewniają przepływ prądów ochronnych na konstrukcję oczyszczalni poprzez ścieki stanowiące elektrolit)

Materiały pozostałe:
kable, korytka,konstrukcja podwieszenia, izolacja z tarnamidu, ekrany, farby, izolacje
KOSZT SYSTEMU I EKSPLOATACJI
instalacja  
  Koszty instalacji systemu ochrony katodowej nie przekraczają 10% kosztów konstrukcji i elementów chronionych
eksploatacja  
Dla oczyszczalni o przepustowości 400 m3/dobę dobowy pobór prądu przez instalację ochrony katodowej i związane z tym koszty nie przekraczają kosztów eksploatacji 60 watowej żarówki
   
  Zainteresowanych prosimy o kontakt.
   
z poważaniem  
  DYREKTOR
Zakładu Technicznych Usług Komunalnych Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska w Szczecinie


dr inż Ryszard Miluniec
(ZOBACZ RÓWNIEŻ LISTĘ PRAC)
 
  opracował - Dago Miluniec - 2004

więcej informacji uzyskasz pod nr. tel.:(91) 4 333 913 ; 4 480 404 lub info@nfos.com.pl

powrót do strony głównej ZTUK biblioteka ekologiczna kontakt linki