Zakład Technicznych Usłg Komunalnych w Szczecinie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska Zapraszamy do skorzystania z naszych usług Lista prac zrealizowanych przez ZTUK NFOŚ w Szczecinie Oferta ZTUK NFOŚ w Szczecinie Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinie
ZTUK w Szczecinie
Usługi
Prace wykonane przez ZTUK
Oferta
Fundacja
R.C.E.E.
Kontakt
Linki
Biblioteka Ekologiczna
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
2004-da2g

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska Z.T.U.K. w Szczecinie

Szanowni Państwo!

NARODOWA FUNDACJA OCHRONY ŚRODOWISKA proponuje państwu kompleksowe rozwiązanie problemu zagospodarowania osadów z oczyszczalni ścieków

- W ramach oferty
- Zastosowanie
- Proponujemy
W RAMACH OFERTY
wykonanie badań fizyko - chemicznych,mikrobiologicznych parazytologicznych osadów pościekowych,

opracowanie sposobu przerobu ustabilizowanych i odwodnionych osadów metodami :

fizycznymi,
chemicznymi
biologicznymi
ZASTOSOWANIE
wapnowanie do formy nawozu wapniowo - organicznego

kompostowanie o różnym poziomie technologicznym i przy zastosowaniu szerokiej gamy dostępnych frakcji strukturotwórczych

produkcja preparatów nawozowych

zamiana na paliwo metodami biologicznymi

suszenie i spalanie
PROPONUJEMY
 

wykonanie operatów zagospodarowania przyrodniczego przetworzonych osadów

a) roślinnego utrwalania powierzchni składowisk odpadów komunalnych

b) rekultywacji terenów bezglebowych

c) nawożenia nieużytków i gruntów rolnych

d) konserwacji terenów rekreacyjnych i zieleni miejskiej

sporządzanie wniosków o uzyskanie decyzji administracyjnych dotyczących unieszkodliwiania, przerobu i zagospodarowania przyrodniczego produktów przerobu osadów

prowadzenie kontroli i monitoringu użytków, oraz płodów rolnych wyprodukowanych na glebach nawożonych przetworzonym osadem, z wykonywaniem powinności dokumentacyjnych ciążących na oczyszczalniach

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.
   
z poważaniem  
  DYREKTOR
Zakładu Technicznych Usług Komunalnych Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska w Szczecinie


dr inż Ryszard Miluniec
 
(ZOBACZ RÓWNIEŻ LISTĘ PRAC)
  opracował - Dago Miluniec - 2004

więcej informacji uzyskasz pod nr. tel.:(91) 4 333 913 ; 4 480 404 lub info@nfos.com.pl

powrót do strony głównej ZTUK biblioteka ekologiczna kontakt linki