Zakład Technicznych Usłg Komunalnych w Szczecinie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska Zapraszamy do skorzystania z naszych usług Lista prac zrealizowanych przez ZTUK NFOŚ w Szczecinie Oferta ZTUK NFOŚ w Szczecinie Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinie
ZTUK w Szczecinie
Usługi
Prace wykonane przez ZTUK
Oferta
Fundacja
R.C.E.E.
Kontakt
Linki
Biblioteka Ekologiczna
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
2004-da2g

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska Z.T.U.K. w Szczecinie

Szanowni Państwo!

Zakład Technicznych Usług Komunalnych Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska bazując na doświadczeniach swoich specjalistów zrealizował w ciągu kilkunastu lat działalności około 400 kontraktów.

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem wybranych prac wykonanych w branży EDUKACJA EKOLOGICZNA / SZKOLENIA, SEMINARIA, SYMPOZJA przez ZTUK - NFOŚ w Szczecinie.
WYKAZ WYBRANYCH PRAC:
   
DATA / MIEJSCOWOŚĆ
NAZWA SZKOLENIA/SEMINARIUM <ILOŚĆ OSÓB>
2001  
17 - 18 stycznia 2001r. Łukęcin seminarium - "Praktyczne sposoby osiągania standardów jakości i ochrony wód w przepisach Unii Europejskiej oraz przepisach polskich"
ilość osób <30>
1 - 2 luty 2001r. Łukęcin seminarium - "Finansowanie infrastruktury wiejskiej i małych miast ze środków AWRSP i ARIMR"
ilość osób <200>
6 - 9 czerwca 2001r. Łukęcin konferencja - "Aktualna produkcja i wdrażanie nowych technik w branży wodno - kanalizacyjnej"
ilość osób <60>
7 września 2001r. Barzkowice seminarium - "Tanio i ciepło dla ciebie i korzystnie dla środowiska" ilość osób <35>
11 września 2001r. Szczecin seminarium - "Ramowa dyrektywa wodna 2000/60/WD" ilość osób <50>
17 - 19 października Łukęcin seminarium - "Nowe przepisy w ochronie środowiska" ilość osób <30>
17 listopada 2001r. Szczecin seminarium - "10 lat zlewniowego zarządzania gospodarką wodną"
ilość osób <150>
30 listopada 2001r. Szczecin seminarium - "Nowe prawo wodne"
ilość osób <85>
7 grudnia 2001r. Szczecin seminarium - "Nowe wyroby firmy ABS - Pompy"
ilość osób <15>
styczeń - grudzień 2001 Kursy BHP i PPOŻ
10 kursów ilość osób <250>
2002  
7-8 lutego 2002 Łukęcin seminarium - "Współpraca na rzecz rozwoju lokalnego i ekologii" ilość osób <200>
11-12 kwietnia 2002 Łukecin seminarium - "Praktyczne sposoby zagospopdarowania nowych ustaw w ochronie srodowiska" ilość osób <100>
12-14 czerwca 2002 Łukęcin kursokonferencja - "Aktualna produkcja i wdrażanie nowych technik w branży wodno - kanalizacyjnej" ilość osób <60>
 
26-27 września 2002 Łukecin seminarium - "Przygotowanie do realizacji rzadowego planu usuwania azbestu" ilość osób <50>
29 październka 2002 seminarium - "Rozporządzenie Unii Europejskiej Nr 761/2001 EMAS" ilość osób <30>
18-22 czerwca 2002
3-5 września 2002
26-28 listopada 2002 Szczecin
Kurs na eksploatatorów składowisk ilość osób <35>
2002 Szczecin Kursy BHP (8 kursów) ilość osób <16>
13-17 maja 2002 Nowogard VII ogólnopoliski / III międzynarodowy festiwal filmów ekologicznych im. Macieja Łukowskiego EKO-FILM - organizacja warsztatów szkolnych i pogadanek - tematyka: ekologia (dzieci) - profilaktyka antynarkotykowa (dla rodziców) <250>
Czerwiec 2002 "EKOMIX" - Płoty - warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej ilość osób <150>
2003  
6-7 lutego 2003 r. Łukęcin seminarium pt. :" WSPÓŁPRACA MIĘDZYGMINNA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI" ilość osób <50>
10 kwietnia 2003 r. Szczecin seminarium pt. : "ZARZĄDZANIE INSTALACJAMI DO UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW" ilość osób<60>
styczeń- kwiecień 2003

XVIII edycja Olimpiady Wiedzy Ekologicznej dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych woj. zachodniopomorskiego

- I etap : styczeń - eliminacje w szkołach. Startowało 5.150 uczniów
- II etap : marzec - rozgrywki w 2 regionach. Starowało 281 uczniów
- III etap : kwiecień - w finale startowało 133 uczniów
ilość osób razem <5564>

marzec-maj 2003

VI Mała Olimpiada Wiedzy Ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych powiatów: gryfińskiego i myśliborskiego

- I etap : marzec - eliminacje w szkołach . Startowało 374 uczniów
- II etap : kwiecień - rozgrywki w gminach . Startowało 110 uczniów.
- III etap : maj - w finale startowało 36 uczniów
razem ilość osób <514>

maj 2003 - udział w VIII ogólnopolskim a IV międzynarodowym Festiwalu filmów ekologicznych im. Macieja Łukowskiego EKO-FILM, który odbył się w Nowogardzie .
Przeprowadziliśmy w szkołach nowogardzkich warsztaty i pogadanki
1-godzinne na tematy związane z ochroną środowiska dla uczniów, oraz dla rodziców na temat jak rozmawiać z dziećmi w aspekcie uzależnień.
Ogółem przeprowadzono 42 godziny zajęć.
ilość osób <200>
11-13 czerwca 2003 Łukęcin kursokonferencja pt. : "AKTUALNA PRODUKCJA I WDRAŻANIE NOWYCH TECHNIK W BRANŻY WOD-KAN" ilość osób <60>
11 czerwca 2003 Łukęcin
17 czerwca 2003 Łukęcin
1 lipca 2003 Szczecin
3 lipca 2003 Barzkowice
18 września 2003 Szczecinek
19 września 2003 Połczyn Zdrój
seminarium w 8 regionach województwa zachodniopomorskiego pt. "ZADANIA GMIN I ZWIĄZKÓW GMIN WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU
GOSPODARKI ODPADAMI "
ilość osób <240>
 
23 września 2003 Koszalin  
 
30 września Barlinek  
 
   
27-28 października 2003 Łukęcin seminarium pt." MATERIAŁY GEOSYNTETYCZNE W SYSTEMACH USZCZELNIEŃ, WZMACNIANIA I OCHRONY BUDOWLI ZIEMNYCH " ilość osób <50>
   
styczeń - grudzień 2003

Kursy BHP (10 kursów ) ilość osób <200>

2004  
19-20 lutego 2004 Łukęcin szkolenie na uprawnienia kwalifikacyjne energetyczne E i D ilość osób <80>
25-26 marca 2004 Łukęcin seminarium "Polityka regionalna na obszarach wiejskich - integracja Polski z Unią Europejską" <40>
styczeń - kwiecień 2004

XIX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
I etap: 23.01.04
rozgrywki w szkołach - udział <3262> uczniów
II etap: 20.03.04
rozgrywki regionalne - udział <169> uczniów
III etap: 17.04.04
finał wojewódzki udział <86> uczniów

13-14 maja 2004 - Łukęcin seminarium " UWARUNKOWANIA PRAWNE I
TECHNICZNE REKULTYWACJI I
MONITORINGU SKŁADOWISKA" ilość osób <30>
styczeń - maj 2004 VII Mała Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
I etap: styczeń-luty
rozgrywki w szkołach klasy V i VI .
Udział <843> uczniów.
II etap: marzec kwiecień
rozgrywki w gminach. Udział <212> uczniów.
III etap: 13 maja
finał - Udział 19 zespołów x 2 uczniów
razem <38> finalistów
13-14 maja 2004 Łukęcin szkolenie na uprawnienia kwalifikacyjne energetyczne
E i D ilość osób <60>
maj - czerwiec 2004 Międzyosiedlowy Konkurs dla szkół podstawowych
p.t. " Gra w zielone"
I etap: maj - rozgrywki w szkołach.
Udział <214> uczniów.
II etap: finał : 6.VI
Udział <42> uczniów.
maj - czerwiec 2004 współpraca przy organizacji seminarium
" Dobre studium wykonalności podstawą zdobycia funduszy z UE w ramach Związku Gmin"
4 seminaria . uczestnictwo łącznie <122> przedstawicieli urzędów
grudzień 2004 Warsztaty dla członków NOT z zakresu gospodarki odpadami .
Uczestniczyło <28> osób
14-15 grudnia 2004 Świnoujście szkolenie " DOKUMENTY I ICH OBIEG W GOSPODARCE
ODPADAMI . PRZYJĘCIE ODPADÓW NA
SKŁADOWISKO" ilość osób <8>
styczeń - grudzień 2004 Kursy BHP - ilość kursów 15, ilość osób łącznie <235>
WARSZTATY PRZEPROWADZONE W ROKU 2004 :
TYTUŁ
Organizacja i przeprowadzenie warsztatów ekologicznych w ramach festiwalu EKOFILM 2004
OKRES REALIZACJI
24-28 maja 2004
MIEJSCE
Miasto Nowogard, miejscowości gminy Nowowgard
ILOŚĆ WARSZTATÓW
14
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW
420
KRÓTKI OPIS
Przeprowadzono warsztaty dla nauczycieli, rodziców, przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, uczniów gimnazjów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Przygotowano materiały dla nauczyciela oraz materiały dla ucznia.
Scenariusze zajęć opracowano na podstawie propozycji tematów, zgłoszonych przez uczestników warsztatów. Odbyły się warsztaty, dotyczące takich zagadnień, jak: ochrona i zanieczyszczenie powietrza, ochrona lasów, rola roślinnych wskaźników gleby, rola ochrony środowiska, problem hałasu, aktywność biochemiczna mikroorganizmów w glebie, marnotrawstwo, głód, bieda, racjonalne gospodarowanie odpadami, żywność modyfikowana, nawozy, źródła energii, rola rodzica i wychowawcy w wychowaniu ekologicznym.
 
TYTUŁ
Zadania powiatu i gminy w zakresie gospodarki odpadami. Planowanie gospodarki odpadami.
OKRES REALIZACJI
Styczeń 2004
MIEJSCE
Police
ILOŚĆ WARSZTATÓW
1
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW
12
KRÓTKI OPIS
Warsztaty skierowane do przedstawicieli Powiatu Polickiego. W trakcie warsztatów omówiono podstawowe akty prawne, omówiono celowość i zasady opracowyania planów gospodarki odpadami. Wytyczono kierunki działań w zakresie gospodarowania odpadami w powiecie, opracowano wstępną politykę działań w tym zakresie, zwrócono uwagę na mocne i słabe strony obecnego systemu gospodarki odpadami w powiecie.
 
TYTUŁ
System gospodarki odpadami na terenie gminy.
OKRES REALIZACJI
luty 2004
MIEJSCE
Dobra k. Szczecina
ILOŚĆ WARSZTATÓW
1
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW
30
KRÓTKI OPIS
Warsztaty skierowane do przedstawicieli Gminy Dobra. W trakcie warsztatów omówiono podstawowe akty prawne, politykę ekologiczną państwa oraz wytyczne do sporządzania gminnych planów gopodarki odpadmai. Zreferowano wojewódzki i powiatowy plan gospodarki odpadami. Omówiono dotychczasowy system gospodarki odpadami na terenie gminy. Wytyczono kierunki działań do realizacji w ciągu najbliższych 4 lat. Omówiono mocne i słabe strony dotychczasowej polityki ekologicznej na terenie gminy.
 
TYTUŁ
Polityka ekologiczna na poziomie lokalnym
OKRES REALIZACJI
marzec 2004
MIEJSCE
Stargard Szczeciński
ILOŚĆ WARSZTATÓW
3
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW
90
KRÓTKI OPIS
Warsztaty skierowane do przedstawicieli Powiatu Stargardzkiego. W trakcie warsztatów omówiono podstawowe akty prawne, politykę ekologiczną państwa. Zreferowano wojewódzki program ochrony środowiska oraz wojewódzki plan gospodarki odpadami. Omówiono zasady tworzenia programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami na poziomie powiatu i gminy. Wytyczono podstawowe kierunki działań w dziedzinie ochrony środowiska, a szczególnie w dziedzinie gospodarki odpadami. Przeprowadzono analizę SWOT, dotyczącą różnych dziedzin gospodarki oraz ochrony środowiska w powiecie i poszczególnych gminach.
Uczestników podzielono na grupy. W grupach omawiano następujące tematy: ochrona i poszanowanie środowiska w mojej gminie, edukacja ekologiczna, monitoring środowiska, informacja o stanie środowiska, systemy gospodarki odpadami, prawo ochrony środowiska.
 
TYTUŁ
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowogard
OKRES REALIZACJI
maj 2004
MIEJSCE
Nowogard
ILOŚĆ WARSZTATÓW
1
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW
60
KRÓTKI OPIS
Warsztaty skierowane do przedstawicieli Gminy Nowogard. W trakcie warsztatów omówiono podstawowe akty prawne, politykę ekologiczną państwa oraz wytyczne do sporządzania gminnych programów ochrony środowiska. Zreferowano wojewódzki i powiatowy program ochrony środowiska. Wytyczono kierunki działań do realizacji w ciągu najbliższych 4 lat. Omówiono mocne i słabe strony dotychczasowej polityki ekologicznej na terenie gminy.
 
TYTUŁ
Polityka ekologiczna na poziomie powiatu.
OKRES REALIZACJI
czerwiec 2004
MIEJSCE
Kamień Pomorski
ILOŚĆ WARSZTATÓW
2
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW
70
KRÓTKI OPIS
Warsztaty skierowane do przedstawicieli Powiatu Kamieńskiego. W trakcie warsztatów omówiono podstawowe akty prawne, politykę ekologiczną państwa. Zreferowano wojewódzki program ochrony środowiska oraz wojewódzki plan gospodarki odpadami. Omówiono zasady tworzenia programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami na poziomie powiatu. Wytyczono podstawowe kierunki działań w dziedzinie ochrony środowiska, a szczególnie w dziedzinie gospodarki odpadami. Przeprowadzono analizę SWOT, dotyczącą różnych dziedzin gospodarki oraz ochrony środowiska w powiecie i poszczególnych gminach.
 
TYTUŁ
Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Świdwin
OKRES REALIZACJI
wrzesień 2004
MIEJSCE
Świdwin
ILOŚĆ WARSZTATÓW
1
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW
40
KRÓTKI OPIS
Warsztaty skierowane do przedstawicieli Gminy Świdwin. Warsztaty skierowane do przedstawicieli Gminy Świdwin. W trakcie warsztatów omówiono podstawowe akty prawne, politykę ekologiczną państwa oraz wytyczne do sporządzania gminnych programów ochrony środowiska oraz planów gospodarki odpadami. Zreferowano wojewódzki i powiatowy program ochrony środowiska oraz plany gospodarki odpadami wyższego szczebla. Wytyczono kierunki działań do realizacji w ciągu najbliższych 4 lat. Omówiono mocne i słabe strony dotychczasowej polityki ekologicznej na terenie gminy. Omówiono dotychczasowy system gospodarowania odpadami na terenie gminy. Przeprowadzono szczegółową analizę SWOT.
 
TYTUŁ
Polityka ekologiczna na terenie gminy.
OKRES REALIZACJI
grudzień 2004
MIEJSCE
Nowe Warpno
ILOŚĆ WARSZTATÓW
1
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW
20
KRÓTKI OPIS
Warsztaty skierowane do przedstawicieli Gminy Nowe Warpno. W trakcie warsztatów omówiono podstawowe akty prawne, politykę ekologiczną państwa oraz wytyczne do sporządzania gminnych programów ochrony środowiska. Zreferowano wojewódzki i powiatowy program ochrony środowiska. Wytyczono kierunki działań do realizacji w ciągu najbliższych 4 lat. Omówiono mocne i słabe strony dotychczasowej polityki ekologicznej na terenie gminy.
 
TYTUŁ
Integracja z Unią Europejską
OKRES REALIZACJI
maj 2004
MIEJSCE
Barzkowice
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW
120
KRÓTKI OPIS
Współudział w festynie. W ramach udziału przygotowano stoisko NFOŚ-ZTUK oraz RCEE. Przeprowadzono liczne konkursy dla odwiedzających. W ramach współpracy ze Szkołą Podstawową w Dobrej k. Szczecina pokazano spektakl edukacyjny o tematyce ekologicznej (gospodarka odpadami).
2005
styczeń - kwiecień 2005 XX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
I etap: 21.01.05
rozgrywki w szkołach - udział <3074> uczniów
II etap: 19.03.05
rozgrywki regionalne - udział <184> uczniów
III etap: 23.04.05
finał wojewódzki udział <88> uczniów
marzec - kwiecień 2005 Przygotowanie i przeprowadzenie rozgrywek
VIII Małej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych. Na terenie trzech powiatów. W eliminacjach uczestniczyło 812 uczniów.
kwiecień - czerwiec 2005 Przygotowanie i przeprowadzenie rozgrywek XII Potyczek Ekologicznych, czyli " Gry w zielone" dla uczniów szkół podstawowych . W rozgrywkach uczestniczyło 470 uczniów.
maj - czerwiec 2005 "Dzień Ochrony Środowiska" - koordynacja uroczystości między szkołami. W imprezach uczestniczyło ponad 12 tys. uczniów.
maj 2005 OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM - Szczecin (udział 30 osób)
maj 2005 NOWE UWARUNKOWANIA PRAWNE W GOSPODARCE ODPADAMI - Szczecin (udział 30 osób)
maj 2005 NOWE ZASADY GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ - Szczecin (udział 30 osób)
4 x w roku 2005 Doradztwo w zakresie gospodarki odpadami dla Związku GminR-XXI ( Związek 27 gmin)
kwiecień 2005 Współorganizacja XIII Edycji Tygodnia Ekologicznego połaczonego z "promocją Zdrowia " na terenie XIV LO
W "Tygodniu Ekologicznym" wzięło udział ponad 4 tys. uczestników.
kwiecień 2005 Współorganizacja IV Gminnego Konkursu Ekologicznego "Przyjaciel Przyrody " w Baniach. Uczestniczyło 120 uczniów.
lipiec 2005 współorganizacja imprezy promocyjno-kulturalnej Lato z Sydonią - Marianowo 2005"
lipiec 2005 Współorganizacja XIII Festiwalu Piosenki Przedszkolnej " EKORYTMY 2005".
Uczestniczyło 150 przedszkolaków.
cały rok Prowadzenie biblioteki wydawnictwa ekologiczne z p-tu konsultacyjnego.
Z tych usług skorzystało 212 uczniów , studentów i nauczycieli.
wrzesień 2005 " Sprzątanie Świata" koordynacja akcji na terenie województwa, dystrybucja plakatów.W akcji uczestniczyło ponad 250 tys. mieszkańców województwa.
pażdziernik 2005 - warsztaty - Gospodarka Odpadami w Gminie dla burmistrzów i pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami w gminie - z firmą Remondis
uczestnicy - 90 osób , miejsce - Barlinek ,Kkozielice, Chociwel
2006
styczeń-kwiecień 2006 XXI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
I etap:
rozgrywki w szkołach - udział <3833> uczniów ze 107 szkół
II etap:
rozgrywki regionalne - udział <132> uczniów
III etap: 22.04.06
finał wojewódzki udział <110> uczniów
marzec - maj 2006 Przygotowanie , organizacja i przeprowadzenie rozgrywek IX Małej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych, w na terenie 3 powiatów. Etap podstawowy przeprowadzono w szkołach startowało 878 uczniów .
W kwietniu przeprowadzono rozgrywki powiatowe , w wyniku których wyłoniono 31 zespołów po 2 uczniów. Finał odbył się 11 maja na terenie szkoły podstawowej w Zielinie.
21 kwiecień 2006 Organizacja Festynu Ekologicznego z okazji "DNIA ZIEMI" na terenie zespołu szkół nr 2 w Dąbiu - udział wzięło około 5000 osób.
kwiecień 2006 Współorganizacja konkursu o tematyce ekologicznej , wśród uczniów szkół na terenie gminy Banie.
Uczestniczyło 211 uczniów z 9 szkół.
czerwiec 2006 Współorganizacja XIII edycji konkursu międzyszkolnego p.n. " Potyczki Ekologiczne, czyli Gra w Zielone " .
W konkursie stratowało 968 uczniów z 27 szkół szczecińskich
lipiec 2006 Współorganizacja XIV Festiwalu Piosenki Przedszkolnej " Ekorytmy 2006".
W Festiwalu uczestniczyło 162 przedszkolaków.
lipiec 2006 Współorganizacja imprezy promocyjno-kulturalnej " Lato z Sydonią - Marianowo- 2006".
W imprezie uczestniczyło ponad 2 tys. mieszkańców regionu i zaproszonych gości.
czerwiec 2006 Seminarium: NOWE UREGULOWANIA PRAWNE W GOSPODARCE ODPADAMI I RECYKLINGU POJAZDÓW - Szczecin (udział 20 osób)
czerwiec 2006 Seminarium: NOWE UREGULOWANIA PRAWNE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM - Szczecin (udział 20 osób)
wrzesień 2006 Seminarium: INWESTYCJE OCHRONY ŚRODOWISKA A NAJNOWSZE ZMIANY PRZEPISÓW W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - Szczecin (udział 15 osób)
pażdziernik 2006 Seminarium: PROCEDURY OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODWISKO W PROCESIE INWESTYCYJNYM Z UWZGLĘDNIENIEM SIECI NATURA 2000 - Szczecin (udział 25 osób)
pażdziernik 2006 Seminarium: REGULACJE PRAWNE Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI - Szczecin (udział 25 osób)
cały rok Kursy BHP (przeszkolono 45 osób)
2007
styczeń-kwiecień 2007 XXII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
I etap:
rozgrywki w szkołach - udział <3964> uczniów ze 116 szkół
II etap:
finał wojewódzki udział <102> uczniów
   
Ostatnie publikacje Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska ZTUK

 

- "Współpraca na rzecz rozwoju lokalnego i ekologii" - Szczecin 2002

- "Praktyczne sposoby zastosowania nowych ustaw w ochronie srodowiska" - Szczecin 2002

- Aktualna produkcja i wdrażanie nowych technik w branży wodno-kanalizacyjnej" - Szczecin 2002

- Przygotowanie do rzadowego programu usuwania azbestu" - Szczecin 2002

- Rozporzadzenie Unii Europejskiej Nr 761/2001 EMAS" - Szczecin 2002

- " WSPÓŁPRACA MIĘDZYGMINNA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI" - Szczecin 2003

- " MATERIAŁY GEOSYNTETYCZNE W SYSTEMACH USZCZELNIEŃ, WZMACNIANIA I OCHRONY BUDOWLI ZIEMNYCH " - Szczecin 2003

- "ZADANIA GMIN I ZWIĄZKÓW GMIN WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI " - Szczecin 2003

- "ZARZĄDZANIE INSTALACJAMI DO UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW" - Szczecin 2003

POZOSTAŁE BRANŻE:
- GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA
- GOSPODARKA ODPADAMI I OSADAMI ŚCIEKOWYMI
- STUDIA / PROGRAMY / OCENY / RAPORTY / EKSPERTYZY
- ARCHITEKTURA
- MELIORACJE I SIECI GAZOWE
- EDUKACJA EKOLOGICZNA / SZKOLENIA, SEMINARIA, SYMPOZJA
  Dago Miluniec - 2005

więcej informacji uzyskasz pod nr. tel.:(91) 4 333 913 ; 4 480 404 lub info@nfos.com.pl

powrót do strony głównej ZTUK biblioteka ekologiczna kontakt linki