Zakład Technicznych Usłg Komunalnych w Szczecinie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska Zapraszamy do skorzystania z naszych usług Lista prac zrealizowanych przez ZTUK NFOŚ w Szczecinie Oferta ZTUK NFOŚ w Szczecinie Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinie
ZTUK w Szczecinie
Usługi
Prace wykonane przez ZTUK
Oferta
Fundacja
R.C.E.E.
Kontakt
Linki
Biblioteka Ekologiczna
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
2004-da2g

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska Z.T.U.K. w Szczecinie

Szanowni Państwo!

Zakład Technicznych Usług Komunalnych Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska bazując na doświadczeniach swoich specjalistów zrealizował w ciągu kilkunastu lat działalności około 400 kontraktów.

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem wybranych prac wykonanych w branży MELIORACJE I SIECI GAZOWE przez ZTUK - NFOŚ w Szczecinie.
WYKAZ WYBRANYCH PRAC:
 
NAZWA ZADANIA
SIECI GAZOWE
Projekt sieci gazowej dla miejscowości Brzesko - Kosin
Projekt sieci gazowej dla miejscowości Obromino - Pstrowice - Mielęcin - Krzemlin
Projekt sieci z modernizacją kotłowni dla budynku Urzędu Miasta i Gminy w Resku
Projekty przyłączy i modernizacji kotłowni z paliwa stałego na gazowe dla około 15 kotłowni dla odbiorców prywatnych.
Budowa kotłowni lokalnych (70 sztuk) na osiedlu mieszkaniowym w Kluczewie (Stargard Szczeciński)
 
MELIORACJE
Jasienica - Gunica - p.t. odbudowy wału p.powodziowego
zleceniodawca: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
Trzebież - Uniemyśl - p.t. odbudowy wału p.powodziowego
zleceniodawca: Wojewódzki Zarząd Melioracji Szczecin
Warnołęka - Brzózki - p.t. odbudowy wału p.powodziowego
zleceniodawca: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
Rzeka Gowienica - p.t. regulacji rzeki, dopływu jeziora Miedwie dla ochrony jeziora przed zanieczyszczeniami w zlewniach cząstkowych
Tatynia - Jaz - p.t. odbudowy jazu
zleceniodawca: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
Ciemnik - projekt techniczny odbudowy jazu -
zleceniodawca: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
Płonia - Jaz -projekt techniczny odbudowy jazu
zleceniodawca: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
Gunica - Głębokie - studium koncepcyjne zasilania jez. Głębokiego z rzeki Gunicy
zleceniodawca: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
Wytyczne eksploatacji oczyszczani rzęsowej dla rzeki Gowienicy
zleceniodawca: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
Port - Gunica - p.t. naprawy i ubezpieczenia brzegu
Ochrona jeziora Głębokiego z aktualizacją założeń gospodarki wodnej dla lewobrzeżnego Szczecina - praca badawcza dotycząca regulacji stosunków wodnych dla lewobrzeżnego Szczecina.
Projekt wału przeciwpowodziowego na Odrze
zleceniodawca: Wojewódzki Zarząd Melioracji Szczecin
Inwentaryzacja cieków powierzchniowych na terenie Szczecina
zleceniodawca: Zarząd Miasta szczecina
Projekt obudowy śluzy w Bielinku w ramach zniszczeń popowodziowych
zleceniodawca: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
Ocena efektu ekologicznego zamiany sposobu ogrzewania z paliwa stałego na gazowe dla indywidualnych odbiorców - wykonano 10 opinii
Projekt i nadzór nad remontem wału przeciwpowodziowego Marwice - Krajnik
   
POZOSTAŁE BRANŻE:
- GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA
- GOSPODARKA ODPADAMI I OSADAMI ŚCIEKOWYMI
- STUDIA / PROGRAMY / OCENY / RAPORTY / EKSPERTYZY
- ARCHITEKTURA
- MELIORACJE I SIECI GAZOWE
- EDUKACJA EKOLOGICZNA / SZKOLENIA, SEMINARIA, SYMPOZJA
  opracował
Dago Miluniec - 2004

więcej informacji uzyskasz pod nr. tel.:(91) 4 333 913 ; 4 480 404 lub info@nfos.com.pl

powrót do strony głównej ZTUK biblioteka ekologiczna kontakt linki