Zakład Technicznych Usłg Komunalnych w Szczecinie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska Zapraszamy do skorzystania z naszych usług Lista prac zrealizowanych przez ZTUK NFOŚ w Szczecinie Oferta ZTUK NFOŚ w Szczecinie Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinie
ZTUK w Szczecinie
Usługi
Prace wykonane przez ZTUK
Oferta
Fundacja
R.C.E.E.
Kontakt
Linki
Biblioteka Ekologiczna
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
2004-da2g

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska Z.T.U.K. w Szczecinie

Szanowni Państwo!

NARODOWA FUNDACJA OCHRONY ŚRODOWISKA proponuje państwu opracowanie PROGRAMU GOSPODARKI ODPADAMI I PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

- Zgodność z prawem UE i Polskim
- Zakres Programu
ZGODNOŚĆ Z PRAWEM UE I POLSKIM
   
Trwający w Polsce proces dostosowywania prawa polskiego do wymagań zawartych w Dyrektywach UE wymusza zmiany ustawodawstwa w dziedzinie ochrony środowiska - w tym gospodarowania odpadami


Zgodnie z przepisami zawartymi w rządowym projekcie nowej ustawy
o odpadach, organy administracji publicznej będą zobowiązane do
opracowywania planów gospodarowania odpadami, które stanowić będą część programów ochrony środowiska.
   
Zespół projektowy Zakładu Technicznych Usług Komunalnych
Narodowiej Fundacji Ochrony Środowiska
oferuje wykonanie

PROGRAMU GOSPODARKI ODPADAMI

zgodnie z wymogami ustawy, z dnie 1 stycznia 2001 r. z dalszymi poprawkami.
ZAKRES PROGRAMU
  Programy obejmują m.in.:

- określenie ilości i źródeł pochodzenia odpadów,

- programowanie działań, których celem będzie zmniejszenie ilości odpadów

- stworzenie systemu zagospodarowania z uwzglednieniem
selektywnej zbiórki i segregacji odpadów komunalnych - w tym odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych

 

- dobór urządzeń i instalacji stosowanych w gospodaarce odpadowej
   
  Zainteresowanych prosimy o kontakt.
z poważaniem  
  DYREKTOR
Zakładu Technicznych Usług Komunalnych Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska w Szczecinie


dr inż Ryszard Miluniec
(ZOBACZ RÓWNIEŻ LISTĘ PRAC)
  opracował - Dago Miluniec - 2004

więcej informacji uzyskasz pod nr. tel.:(91) 4 333 913 ; 4 480 404 lub info@nfos.com.pl

powrót do strony głównej ZTUK biblioteka ekologiczna kontakt linki