Zakład Technicznych Usłg Komunalnych w Szczecinie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska Zapraszamy do skorzystania z naszych usług Lista prac zrealizowanych przez ZTUK NFOŚ w Szczecinie Oferta ZTUK NFOŚ w Szczecinie Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinie
ZTUK w Szczecinie
Usługi
Prace wykonane przez ZTUK
Oferta
Fundacja
R.C.E.E.
Kontakt
Linki
Biblioteka Ekologiczna
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
2004-da2g

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska Z.T.U.K. w Szczecinie

Szanowni Państwo!

Zakład Technicznych Usług Komunalnych Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska bazując na doswiadczeniach swoich specjalistów zrealizował w ciągu kilkunastu lat działalnosci około 400 kontraktów.

Zapraszamy do zapoznania się z listą zadań zrealizowanych ze środków pomocowych, dla których Zakład Technicznych Usług Komunalnych - Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska przygotował biznes - plany, studia wykonalności, wnioski o finansowanie bądź prowadził budowę i rozliczenie zadań inwestycyjnych.
ZADANIA REALIZOWANIE Z UDZIAŁEM:
- WFOŚiGW
- PHARE
- EKOFUNDUSZ
- AR i MR
- AWRSP
   
ZADANIA REALIZOWANIE Z UDZIAŁEM WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
  Składowisko odpadów w Maszewie
  Kanalizacja z o.ś. w Starej Dąbrowie
  Składowisko odpadów Łęczyca dla Stargardu Szczecińskiego
  Składowisko odpadów Marianowo
 
  Kanalizacja Warnice
  Kanalizacja Brzesko-Mechowo-Letnin
  Oczyszczalnia ścieków Goleniów
  program gospodarki odpadami ściekowymi woj. Zachodniopomorskiego
  Oczyszczalnia ścieków Morzyczyn w gminie Kobylanka
  Składowisko odpadów Ińsko
  Oczyszczalnia ścieków Ińsko
 
  Rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych w Stargardzie Szczecińskim
  Rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych w Świnoujściu
  Oczyszczalnia ścieków Moryń
  Składowisko odpadów w Cedyni
  Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja Resko
  Oczyszczalnia ścieków Drżenin
  Oczyszczalnia ścieków Kamień Pomorski
  Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja Dobra Szczecińska
  Oczyszczalnia ścieków Rewal
  Oczyszczalnia ścieków Łobez
  Kotłownia Warnice
  Oczyszczalnia ścieków Kozielice
  Oczyszczalnia ścieków Maszewo
  Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja Baszewice
  Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja Swobnica
  Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja Banie
  Kanalizacja Przelewice
  Składowisko odpadów w Sulęcinie dla gminy Kołbaskowo
  BŁĘKITNY KCIUK" -program edukacyjny dla planów oświatowych
  OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ
 
  DZIEŃ ZIEMI - raz w roku
  SPRZĄTANIE ŚWIATA -raz w roku
  PASZPORT DO PRZYSZŁOŚCI
  Oczyszczalnia ścieków Przelewice
  Kanalizacja Dobrzany
  GEOTERMIA PYRZYCE
  Oczyszczalnia ścieków Goleniów
  Opracowanie materiałów dydaktycznych dla potrzeb Celowego Związku Gmin CZG - 12 w Sułbicach
  EKOLOGIA - EDUKACJA - KOMPUTEROWY BANK DANYCH
oraz:  
  V Polski Kongres Oczyszczania Miast
   
ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM PHARE
  Gazyfikacja Pyrzyce
  Oczyszczalnia ścieków Resko
  Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja Krzeszyce
  Wyposażenie R.C.E.E.
   
BADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM EKOFUNDUSZU
  Oczyszczalnia ścieków Krzeszyce
  Oczyszczalnia ścieków Międzyodrze Szczecin
  Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja Resko
   
ZADANIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW A.R. i M.R.
  Budowa kanalizacji Brzesko - Maszewo - Letnin
  Budowa kanalizacji Przelewice - Lucin
  Budowa kanalizacji Banie - Baszewice
   
ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM A.W.R.S.P.
  Budowa kanalizacji Slozowo w gminie Przelewice
  Seminarium szkoleniowe dla Samorządów i spółdzielni mieszkaniowych po byłych PGR w Łukęcinie - IV 2000
 
 
  opracował
Dago Miluniec - 2004

więcej informacji uzyskasz pod nr. tel.:(91) 4 333 913 ; 4 480 404 lub info@nfos.com.pl

powrót do strony głównej ZTUK biblioteka ekologiczna kontakt linki