Zakład Technicznych Usłg Komunalnych w Szczecinie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska Zapraszamy do skorzystania z naszych usług Lista prac zrealizowanych przez ZTUK NFOŚ w Szczecinie Oferta ZTUK NFOŚ w Szczecinie Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinie
ZTUK w Szczecinie
Usługi
Prace wykonane przez ZTUK
Oferta
Fundacja
R.C.E.E.
Kontakt
Linki
Biblioteka Ekologiczna
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
2004-da2g

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska Z.T.U.K. w Szczecinie

Szanowni Państwo!

Zakład Technicznych Usług Komunalnych Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska bazując na doświadczeniach swoich specjalistów zrealizował w ciągu kilkunastu lat działalności około 400 kontraktów.

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem wybranych prac wykonanych w branży STUDIA / PROGRAMY / OCENY / RAPORTY / EKSPERTYZY przez ZTUK - NFOŚ w Szczecinie.
WYKAZ WYBRANYCH PRAC:
   
NAZWA ZADANIA

ZAMAWIAJĄCY

Studium Wykonalności dla budowy wodociągu w Pyrzycach PPK Pyrzyce
Studium Wykonalności i raport oddziaływania na środowisko zakładu recyklingu samochodów PRIiOŚ - EKOMEL
Studium wykonalności dla budowy kanalizacji sanitarnej dla 3 gmin: miasto Kołobrzeg ; Ustronie Morskie i gmina Kołobrzeg UM Kołobrzeg
Studium Wykonalności Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Słajsinie ZG R XXI
Studium Wykonalności do planu gospodarki odpadami dla powiatu gryfickiego Starostwo Powiatowe Gryfice
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Maszewo Urząd Gminy Maszewo
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzany Urząd Gminy Dobrzany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty Urząd Gminy Płoty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogard Urząd Gminy Nowogard
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radowo Małe Urząd Gminy Radowo Małe
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brojce Urząd Gminy Brojce
Analiza gospodarki odpadami dla gmin Łobez i Ińsko pod kątem lokalizacji wysypisk UMiG Ińsko / Łobez
Program Gospodarki Odpadami dla Miasta Szczecina Urząd Miejski
w Szczecinie
Program Gospodarki Osadami Ściekowymi dla Województwa Szczecińskiego Urząd Wojewódzki
w Szczecinie
Plan Gospodarki osadami Ściekowymi dla woj. Zachodniopomorskiego
(wspólnie. z "Niras")
Urząd Marszałkowski woj. Zachodniopomorskego
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Polickiego Starostwo Powiatowe Police
Plan Gospodarki Odpadami dla woj. Zachodniopomorskiego
Wspólnie z Ramboll)
Urząd Marszałkowski woj. Zachodniopomorskego
Plan Gospodarki Odpadami Miasta Stargard Szczeciński Urząd Miasta
Stargard Szczeciński
Program Gospodarki Odpadami dla powiatu Gryfice Starostwo Powiatowe w Gryficach
program gospodarki odpadami dla Zakładu Przeróbki Złomu spółki ALMEX w Szczecinie ALMEX Szczecin
 
Program Ochrony Środowiska dla gminy Lubrza Urząd Gminy Lubrza
Program Ochrony Środowiska dla gminy Kłodawa Urząd Gminy Kłodawa
Program Ochrony Środowiska dla miasta Świnoujście UM Świnoujście
Program Ochrony Środowiska dla powiatu Stargardzkiego (10 programów gminnych i 1 powiatowy) Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim
BIZNES PLAN DLA ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI W IŃSKU ZARZĄD MIASTA I GMINY IŃSKO
BIZNES PLAN DLA BUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAMIENIU POMORSKIM ZARZĄD MIASTA KAMIEŃ POMORSKI
BIZNES PLAN DLA SYSTEMU KANALIZACJI I OCZYSZCZALNI W MIERZYNIE URZĄD GMINY W DOBREJ SZCZECIŃSKIEJ
BIZNES PLAN DLA SYSTEMU KANALIZACJI I OCZYSZCZALNI POBIEROWO URZĄD GMINY REWAL
BIZNES PLAN BUDOWY OCZYSZCZALNI W ŁOBZIE ZARZĄD MIASTA I GMINY W ŁOBZIE
BIZNES PLAN DLA SYSTEMU KANALIZACJI Z OCZYSZCZALNIĄ W KOZIELICACH POI SP. Z O.O. SZCZECIN
KONSULTACJE PRZY ROZRUCHU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KONINIE WOJEWÓDZKA DYREKCJA INWESTYCJI W KONINIE

Biznes plan dla budowy i rekultywacji wysypisk w Goleniowie

UMiG Goleniów
Biznes plan dla wysypiska w Maszewie UMiG Maszewo
Biznes plany dla wysypiska Sierakowo MZGO Szczecin
EKSPERTYZA DOTYCZĄCA WYBORU TECHNOLOGII DLA OCZYSZCZALNI W ZŁOCIEŃCU
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ZŁOCIEŃCU
EKSPERTYZA DOTYCZĄCA ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH SYSTEMÓW WODOCIĄGOWYCH POD KĄTEM UZNANIA ICH ZA WNIOSKI RACJONALIZATORSKIE
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŚWINOUJŚCIU
ANALIZA GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYJNEJ DLA STACJI SZCZECIN WZGÓRZE HETMAŃSKIE
PKP LOKOMOTYWOWNIA WZGÓRZE HETMAŃSKIE
EKSPERTYZA DOTYCZĄCA ROZWIĄZAŃ PROJEKTU KANALIZACJI W SULĘCINIE
URZĄD MIASTA I GMINY W SULĘCINIE
Program ochrony środowiska dla gminy Lipiany UMiG Lipiany
Operat ochrony powietrza atmosferycznego dla bazy PPK Pyrzyce PPK Pyrzyce
Program ochrony środowiska dla gminy Golczewo UG Golczewo
Raport oddziaływania na środowisko dla budowy Infrastruktury technicznej dla terenów Polickiego Parku Przemysłowego - zadanie nr 4 INFRAPARK S.A. Police

 

Ponadto NFOŚ ZTUK wykonał kilkadziesiąt operatów ochrony atmosfery dla różnych obiektów , operatów wodno-ściekowych i projektów zagospodarowania stref ochronnych oraz ocen/raportów oddziaływania na srodowisko - między innymi dla:
 
4 wodociągów w gminie Ińsko ;
wodociągu w Goleniowie ;
wodociągu w Gryfinie ;
wodociągu w Strzeżewie ;
wodociągu w Świętoujściu ;
Oczyszczalni ścieków w Nowogardzie ;
Oczyszczalni ścieków w Ińsku ;
Oczyszczalni ścieków w Moryniu ;
Oczyszczalni ścieków w Resku ;
Oczyszczalni ścieków w Baniach ;
Oczyszczalni ścieków w Przelewicach ;
Wysypiska w Maszewie ;
Wysypiska w Starym Czarnowie ;
Wysypiska w Cedyni ;
Wysypiska w Trzcińsku Zdroju ;
Wysypiska w Resku ;
Wysypiska w Chociwlu ;
Wysypiska w Stargardzie Szcecińskim (Łęczyca) ;

Ocena przydatności terenów po byłym składowisku odpadów w Stargardzie Szczecińskim dla MPGK Stargard
Operat uciażliwości składowiska odpadów komunalnych w m.Pyrzyce + Badania dla PPK Pyrzyce (2 opracowania)
Raport oddziaływania na środowisko stacji gazu propan-butan w Stargardzie Szczczecińskim.Inwestor Prywatny
Raport oddziaływania na środowisko Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Słajsinie dla ZG R XXI
Operaty ochrony atmosfery z zagospodarowaniem odpadów dla około 30 kotłowni ;
Ocena oddziaływania dla Zakładu Produkcji Lodów KDW Resko
Ocena przydatności terenów po byłym składowisku odpadów w Stargardzie Szczecińskim ;
Oceny oddziaływania na środowisko składowisk odpadów niebezpiecznych - mogilników dla:

Reska

Nowogardu

Goleniowa

Ocena oddziaływania na środowisko dla Zakładu Przeróbki Krewetek w Resku
Ocena oddziaływania na środowisko Zakładów Przeróbki Drewna (IKEA) dla Szczecińskiego Przemysłu Drzewnego SA
Ocena oddziaływania na środowisko i badania geologiczne projektowanego wysypiska odpadów dla gminy Marianowo
Ocena oddziaływania na środowisko nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Cedyni
Badania laboratoryjne i analizy odpadów z Papierni Skolwin
Ocena oddziaływania na środowisko dla bazy Oddziału Zmechanizowanych Robót Drogowych w Stargardzie Szczecińskim
Analiza pod kątem możliwości przyjęcia odpadów z zakładów Spółdzielni Rybołówstwa Bellona w Dziwnowie na wylewisko
Ocena oddziaływania na środowisko bazy paliw PKP w Pile
Ocena oddziaływania na środowisko Zamiejscowego Oddziału
Eksploatacyjnego w Pile
dla PKP Szczecinek
Ocena oddziaływania na środowisko bazy paliw lokomotywowni PKP Krzyż
Ocena oddziaływania na środowisko Zakładów Naprawczych
Taboru Kolejowego w Stargardzie Szczecińskim
z rozbudowaną częścią dotyczącą gospodarki odpadami
 
POZOSTAŁE BRANŻE:
- GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA
- GOSPODARKA ODPADAMI I OSADAMI ŚCIEKOWYMI
- STUDIA / PROGRAMY / OCENY / RAPORTY / EKSPERTYZY
- ARCHITEKTURA
- MELIORACJE I SIECI GAZOWE
- EDUKACJA EKOLOGICZNA / SZKOLENIA, SEMINARIA, SYMPOZJA
  opracował
Dago Miluniec - 2004

więcej informacji uzyskasz pod nr. tel.:(91) 4 333 913 ; 4 480 404 lub info@nfos.com.pl

powrót do strony głównej ZTUK biblioteka ekologiczna kontakt linki