Zakład Technicznych Usłg Komunalnych w Szczecinie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska Zapraszamy do skorzystania z naszych usług Lista prac zrealizowanych przez ZTUK NFOŚ w Szczecinie Oferta ZTUK NFOŚ w Szczecinie Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinie
ZTUK w Szczecinie
Usługi
Prace wykonane przez ZTUK
Oferta
Fundacja
R.C.E.E.
Kontakt
Linki
Biblioteka Ekologiczna
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
2004-da2g

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska Z.T.U.K. w Szczecinie

Szanowni Państwo!

NARODOWA FUNDACJA OCHRONY ŚRODOWISKA proponuje państwu wykonanie projektu asenizacji indywidualnej oraz budowę przydomowej oczyszczalni scieków na terenie waszego gospodarstwa

- Zalety oczyszczalni przydomowej
- Zasada działania
- Elementy Sysytemu
- Oferta dla Państwa
Skuteczne rozwiązanie problemu braku kanalizacji:
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska ZTUK w Szczecinie wychodzi do Państwa z propozycją rozwiązania problemu asenizacji ścieków z gospodarstw indywidualnych osiedli wiejskich i podmiejskich, ośrodków wczasowych oraz wszystkich obszarów na których brak jest zbiorczej sieci kanalizacyjnej.

W takim przypadku prawidłowo zastosowany indywidualny system oczyszczania ścieków może okazać się rozwiązaniem bardziej ekonomicznym niż system zbiorowy, a tak samo jak on skutecznym.
  gospodarstwa domowe
ZALETY OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWEJ
Brak dostępu do sieci kanalizacyjnej stanowi poważną uciążliwość i ograniczenie w odprowadzaniu ścieków bytowych.

Przydomowa oczyszczalnia scieków rozwiązuje te kłopoty w sposób kompleksowy i całkowity.

Ścieki zostają oczyszczone, a następnie rozsączone do gruntu.

Oczyszczalnia taka jest tania w eksploatacji, przyjazna środowisku i nie wymaga ciągłej obsługi.

Są one idealnym rozwiązaniem problemów każdego inwestora zabudowy rozproszonej bez dostępu do ściekowych kolektorów zbiorczych.
ZASADA DZIAŁANIA
 

Naturalne procesy biologiczne zachodzące wewnątrz instalacji oczyszczaja ścieki w bardzo wysokim stopniu.

Beztlenowy proces rozkładu odbywa się w zbiorniku gnilnym a złoże filtrujące zapewnia właściwe działanie
bakterii tlenowych.

Oczyszczalnie montowane przez ZTUK NFOŚ spełniaja wszystkie normy i wymogi prawa polskiego oraz UE zalecane dla przydomowych rozwiązań asenizacyjnych.

  złoże filtrujące
ELEMENTY SYSTEMU
  W skład oczyszcalni wchodzą następujące urządzenia:

- osadnik gnilny,
- studzienka rozdzielająca,
- drenaż rozsączająco-filtrujący
- geowłóknina

OSADNIK GNILNY  
  Osadniki zbudowane są z tworzyw sztucznych zapewniających odporność na korozję, uderzenia jak również zmiany temperatur.

Jest podstawowym elementem przydomowej oczyszczalni ścieków.

To tu zachodzą procesy sedymentacji osadów i flotacji zanieczyszczeń zawartych w ściekach w formie korzucha oraz fermentacji osadu w warunkach beztlenowych.

Pojemność osadnika gnilnego wynika z czasu sedymentacji zanieczyszczeń zawartych w ściekach (2-4 h) oraz niezbędnego czasu fermentacji osadu gromadzącego się na dnie osadnika.
STUDZIENKA ROZDZIELAJĄCA  
  Pozwala na równomierne doprowadzanie ścieków opuszczajacych osadnik gnilny do poszczególnych
ciągów rozsączających (drenów).

W zależności od zastosowanej ilości drenów można zastosować
studzienki 3 lub 6cio odpływowe.
  studzienka rozdzielająca
DRENAŻ ROZSĄCZAJĄCO FILTRUJĄCY  
  Stanowi układ podziemnych drenów perforowanych wprowadzajacych wstępnie oczyszczone ścieki do warstwy filtracyjnej w celu ich dalszego oczyszczania biologicznego.

Ścieki wędrujące przez porowaty grunt są doczyszczane w procesach fizycznych, biologicznych i chemicznych.

Absorbcja zanieczyszczeń na powierzchni cząstek gruntu, powoduje intensywny rozwój mikroorganizmów tworzących błonę biologiczną.

Mikroorganizmy te powodują rozkład zanieczyszcaeń organicznych w stałe i gazowe produkty nieorganiczne oraz masę komórkową.
  drenaż filtracyjny
W TWOIM REJONIE NIE MA KANALIZACJI ZBIORCZEJ ?

PŁACISZ KROCIE ZA WYWÓZ ŚCIEKÓW?

NIE WIESZ JAK Z TYM SKOŃCZYĆ ?
Zadzwoń do nas a wkrótce pozbawimy cię kłopotów.
 

- doradzimy jaki sysytem asenizacji dobrać do warunków gruntowych na waszym terenie,

- wykonamy badania geologiczne i pomiary przepustowości gruntu,

- zaproponujemy i zaprojektujemy państwa nową oczyszczalnię,

- wykonamy roboty budowlano - montażowe,

- zdobędziemy decyzje wodno prawne i wszystkie niezbedne uzgodnienia,

- uruchomimy i przekażemy obiekt do eksploatacji,

- dokonamy napraw serwisowych oraz posłużymy informacją na państwa życzenie.

   
  Zainteresowanych prosimy o kontakt.
  osoba do kontaktu:
p.Dagobert Miluniec
ZAPRASZAMY  
z poważaniem  
  DYREKTOR
Zakładu Technicznych Usług Komunalnych Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska w Szczecinie


dr inż Ryszard Miluniec
 
  da2g - 2004

więcej informacji uzyskasz pod nr. tel.:(91) 4 333 913 ; 4 480 404 lub info@nfos.com.pl

powrót do strony głównej ZTUK biblioteka ekologiczna kontakt linki