RCEE programy kampanie akcje oferta Olimpiada_Wiedzy_Ekologicznej
O nas
Programy Edukacyjne
Kampanie Ekologiczne
Biblioteka Ekologiczna
Akcje
Oferta
Komputerowy Bank Danych
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
2004-da2g

Punkt Koordynacyjny

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinie prowadzi:

- "Mała Olimpiada Wiedzy Ekologicznej" w Zielinie
- "EKO-FESTYN" w Szczecinie Dąbiu

PROPONUJEMY CI UDZIAŁ W NASTĘPUJĄCYCH AKCJACH:

- "Sprzątanie Świata"
- "Zostań tropicielem dzikich wysypisk śmieci"
- “Szczecińskie Dni Ziemi”
- “Światowy Dzień Ochrony Środowiska”

Mała Olimpiada Wiedzy Ekologicznej w Zielinie  

Laureaci i Jurorzy IX Małej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w Zielinie

IX FINAŁ POWIATOWY MAŁEJ OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ

11 maja 2006 r. w Zielinie odbył się IX Finał Powiatowy Małej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Uczestniczyło 17 szkół reprezentujących poszczególne gminy powiatu gryfińskiego oraz dwie szkoły z powiatu myśliborskiego. W kwietniu odbywały się eliminacje szkolne i gminne, a zwycięzcy spotkali się w Zielinie. Tradycyjnie finał rozgrywany był w dwóch etapach: test pisemny i egzamin ustny, do którego zakwalifikowało się 10 zespołów.

Tegorocznym mistrzem powiatu zostali reprezentanci Szkoły Podstawowej w Moryniu, w składzie: Justyna Kałduńska z klasy V i Kacper Birger z klasy VI. Zespół przygotowała Anna Rumbuć nauczycielka SP w Moryniu.
Wicemistrzami zostali uczniowie Szkoły Podstawowej w Piasku: Magdalena Fedorowicz i Karolina Czupryn.
Trzecie miejsce zajęli ex quo reprezentanci Chojny: Kamila Sowińska i Amadeusz Grigier oraz Cedyni: Dawid Jasiński i Robert Guzowski.
Na czwartym miejscu znaleźli się gospodarze ze szkoły w Zielinie: Paweł Korczmar i Patrycja Haniszewska.
Piąte miejsce przypadło uczniom ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Gryfinie: Tomasz Blatkiewicz i Weronika Brzuchalska oraz uczniom z Witnicy: Karolina Bieniek i Małgorzata Biniecka.
Na szóstym miejscu uplasowali się reprezentanci SP w Mieszkowicach: Dominika Chwiałkowska i Joanna Dobrowolska.

Organizatorami finału powiatowego były następujące podmioty i instytucje:
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinie,
Urząd Miejski w Mieszkowicach, Nadleśnictwo Mieszkowice, Zachodniopomorskie Towarzystwo Ornitologiczne w Szczecinie
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielinie.

Komisji przewodniczył Marek Kruczyński Prezes RCEE w Szczecinie, który wspólnie z leśnikami i ornitologami przygotował testy i pytania do egzaminu ustnego. Nauczycielem koordynującym przebieg olimpiady był Andrzej Misian nauczyciel z Zielina.

Krzysztof Karolak dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielinie.

"SPRZĄTANIE ŚWIATA"
Akcja "Sprzątanie Świata - Polska" ma szansę skonsolidować całe społeczeństwo we wspólnym działaniu dla dobra naszego kraju, naszej Polski.

Akcja ta jest wspaniałą okazją do uświadomienia sobie wielu spraw związanych z racjonalną gospodarką odpadami, nie tylko na terenie miast, czy gmin, ale także w gospodarstwach domowych.
Jest okazją do zastanowienia się nad sposobami naszego postępowania.

Poza bezpośrednią poprawą stanu środowiska naturalnego akcja "Sprzątanie Świata" ma na celu zwrócenie uwagi na problemy ekologiczne, a zwłaszcza na konieczność ograniczania ilości odpadów, ich właściwego składowania i przetwarzania.

Taka kilkudniowa akcja jest tylko małą lekcją ekologii.
Przez cały jednak rok musimy pamiętać o tym, żeby jak najmniej śmiecić.
Od nas samych, w dużym stopniu zależy, czy środowisko nasze będzie czyste i zdrowe.
Starajmy się ograniczać ilości śmieci, używajmy i domagajmy się od producentów opakowań wielokrotnych, segregujmy śmieci już we własnych gospodarstwach!

Wiek uczestników:

Z analizy wieku uczestników akcji wynika, że w sprzątaniu nadal bierze udział najmłodsza część naszego społeczeństwa, przeważa bowiem grupa wiekowa 11-14 lat.

Duży procent stanowi młodzież w wieku 15-20 lat, a także studenci oraz dzieci poniżej dziesiątego roku życia.

Niezbyt duży udział w sprzątaniu mają dorośli, aczkolwiek i oni coraz chętniej angażują się do jesiennych porządków.

  RCEE a "Sprzątanie Świata"

 

Zadaniem RCEE jest nagłośnienie kampanii w mediach , zdobycie informacji o firmach wspomagających akcję w naszym mieście i województwie, zdobycie informacji o poszczególnych organizatorach, zorganizowanie punktów wydawania worków, rękawic, plakatów i informatorów.
"ZOSTAŃ TROPICIELEM DZIKICH WYSYPISK ŚMIECI"
tropiciel craid von pfierdow z grupy "red eye team" w Szczecinie

Akcja - konkurs dla dzieci, młodzieży i dorosłych pod hasłem "Zostań tropicielem dzikich wysypisk śmieci".

Całoroczny program edukacyjny w formie konkursu, w którym mogą brać udział wszyscy zainteresowani mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego.

Organizatorami konkursu są: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska-Zakład Technicznych Usług Komunalnych w Szczecinie, Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinie ,

Zadaniem uczestników jest zlokalizowanie, a następnie wykonanie dokładnej dokumentacji i inwentaryzacji dzikiego wysypiska odpadów, w dalszej kolejności zaś doprowadzenie do jego likwidacji.

Głównym celem tej akcji jest dążenie do likwidacji dzikich wysypisk odpadów i zapobieganie ich powstawaniu oraz uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby ochrony środowiska.

Nielegalne wysypisko odpadów - ul.Mechaniczna w Szczecinie Prace mogą być przygotowane w dowolny sposób (katalog, strona www, album, broszura, cd rom), wszystkie powinny być dokładnie opisane (dokładna lokalizacja i czas zrobienia zdjęcia)i podpisane(imię, nazwisko, adres).

Wszystkie prace pozostaną w archiwum Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska jako dokumentacja nielegalnych wysypisk na terenie woj. zachodniopomorskiego.
Poza tym dokładne opisy prac zostaną dostarczone do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wydziałów Ochrony Środowiska przy UW i UM.
Nadesłane prace rozpatrywane będą w trzech kategoriach i w tych kategoriach przyznane zostaną wyróżnienia i nagrody:

kategoria - szkoły podstawowe
kategoria - szkoły średnie, gimnazja
kategoria - dorośli
“Szczecińskie Dni Ziemi”
  Jest to cykl imprez organizowanych co roku w kwietniu, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi. W tym czasie w całym województwie szkoły, domy kultury, organizacje pozarządowe organizują szereg imprez o charakterze ekologicznym. Imprezy te skierowane są do wszystkich mieszkańców naszego województwa.
“Światowy Dzień Ochrony Środowiska”
  Jest to cykl imprez organizowanych co roku w czerwcu, w ramach obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska. W tym czasie w całym województwie szkoły, domy kultury, organizacje pozarządowe organizują szereg imprez o charakterze ekologicznym. Imprezy te skierowane są do wszystkich mieszkańców naszego województwa.
   

więcej informacji uzyskasz pod nr. tel.:(91) 4 333 913 ; 4 480 404 lub info@nfos.com.pl

Narodowa_Fundacja_Ochrony_Środowiska biblioteka kontakt linki