RCEE programy kampanie akcje oferta Olimpiada_Wiedzy_Ekologicznej
O nas
Programy Edukacyjne
Poradnik Ekologiczny
Biblioteka Ekologiczna
Akcje
Oferta
Komputerowy Bank Danych
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
2004-da2g

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinie

Oferujemy państwu możliwość udziału w realizowanym projekcie "Informacja - Ekologia - Edukacja - Komputerowy Bank Danych".

- punkt informacyjno - konsultacyjny
- założenia
- grupa docelowa
- ankiety
punkt informacyjno - konsultacyjny
Jednym z zadań Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinie jest prowadzenie centrum informacji o edukacji ekologicznej, biblioteki, a także prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla wszystkich organizacji, instytucji i poszczególnych osób, zainteresowanych edukacją ekologiczną.

Wychodząc temu naprzeciw, stworzyliśmy profesjonalne biuro, w którym wszyscy zainteresowani mogą otrzymać fachowe porady i pomoc merytoryczną z zakresu edukacji ekologicznej.

Zadaniem naszego biura jest gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji z zakresu edukacji ekologicznej, gromadzenie książek, materiałów dydaktycznych, programów edukacyjnych, filmów i innych pomocy z zakresu ekologii, udostępnianie ich zainteresowanym, ale także bieżące prowadzenie i uzupełnianie komputerowej bazy danych.

Aby biuro działało w sposób profesjonalny i szybki oraz było dostępne dla wszystkich zainteresowanych, pokusiliśmy się o opracowanie fachowych programów dla potrzeb bazy danych.
założenia
  Obecnie w Polsce działa sieć 23 Regionalnych Centrów Edukacji Ekologicznej oraz sieć 10 Biur Informacji Ekologicznej, każde z nich prowadzi podobną działalność.

Większość prowadzi na swoim terenie biblioteki i punkty informacyjne.

Uznaliśmy za konieczne rozpoczęcie budowy komputerowej bazy danych, z której bezpłatnie korzystać mogliby wszyscy zainteresowani, |
która byłaby doskonałym źródłem informacji na temat edukacji ekologicznej w naszym województwie.
Na temat działalności różnego rodzaju firm, informacji o różnego rodzaju imprezach odbywających się w naszym regionie, a także i w Polsce.
Wreszcie informacji o zasobach bibliotecznych w naszym województwie, a w dalszej kolejności w kraju
grupa docelowa: Do udziału w naszym projekcie zachęcamy przede wszystkim:
  organizacje pozarządowe i ruchy nieformalne, zajmujące się edukacją ekologiczną,

instytucje oświatowo - kulturalne (wyższe uczelnie, kuratoria, szkoły, przedszkola, domy kultury, itp.),

ośrodki edukacji przyrodniczo-środowiskowej, działające na terenie Pomorza Zachodniego,

przedstawicieli instytucji rządowych i administracji publicznej,
odpowiedzialnych za ochronę i kształtowanie środowiska,

urzędników,

przedstawicieli rad osiedlowych,

przedstawicieli rad gminnych i sołeckich,

przedstawicieli samorządów lokalnych,

firmy prywatne i państwowe,
promujące problematykę poszanowania środowiska,

instytucje i firmy doradcze,

pracownie projektowo-badawcze,

firmy i instytucje, prowadzące usługi z zakresu ochrony środowiska,

instytucje i firmy, organizujące imprezy targowe,

biblioteki,

osoby prywatne.
ankiety:
  Dla potrzeb bazy danych opracowano ankiety, adresowane do tych wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w naszym projekcie.


Chcesz znaleźć się w naszej bazie danych?

Wypełnij zamieszczoną tu ankietę i prześlij ją do nas!!!
plik ankiety w formacie word:  
  ANKIETA DLA INSTYTUCJI
  ANKIETA DLA FIRM
  ANKIETA DLA OSÓB PRYWATNYCH
  ANKIETA DLA SZKÓŁ I UCZELNI
  ANKIETA PROJEKTY / PROGRAMY
   

więcej informacji uzyskasz pod nr. tel.:(91) 4 333 913 ; 4 480 404 lub info@nfos.com.pl

Narodowa_Fundacja_Ochrony_Środowiska biblioteka kontakt linki