RCEE SZCZECIN RCEE programy kampanie akcje oferta Olimpiada_Wiedzy_Ekologicznej
O nas
Programy Edukacyjne
Poradnik Ekologiczny
Biblioteka Ekologiczna
Akcje
Oferta
Komputerowy Bank Danych
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
2004-Dagobert

Organizacja i Prowadzenie

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinie

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROGRAMACH PROWADZONYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

- Projekt Informacja - Ekologia - Edukacja - Komputerowy Bank Danych
- Projekt Biblioteka Ekologiczna dla Pomorza Zachodniego
- Projekt “Przedszkolak i Środowisko”
- Projekt “Zostań tropicielem dzikich wysypisk śmieci”
- Projekt “Rola i znaczenie gminy w edukacji ekologicznej”
- Projekt “Moja Gmina jest Zielona”
- Projekt “Czysta Szkoła”
- Projekt “Szczecińskie Dni Ziemi”
- Projekt “Światowy Dzień Ochrony Środowiska”

Projekt Informacja - Ekologia - Edukacja - Komputerowy Bank Danych
  Jest to program komputerowy, dzięki któremu dowiesz się wielu rzeczy o otaczającym Cię środowisku, dowiesz się kto jest kim w ekologii, będziesz miał orientację o zasobach książkowych i innych materiałach edukacyjnych związanych z poszanowaniem środowiska. Chcesz wiedzieć więcej - zadzwoń lub przeczytaj informacje podane na łamach Internetu.
Projekt Biblioteka Ekologiczna
dla Pomorza Zachodniego

 

Zbiory Biblioteki składają się z książek i innych druków, filmów, zestawów edukacyjnych, gier, wycinków prasowych, baz danych i multimedialnych leksykonów CD ROM, a także czasopism, mamy także dostęp do zasobów Internetu. Zbiory udostępniamy na miejscu, większość także wypożyczamy.
Projekt “Przedszkolak i Środowisko” ZAKOŃCZONO W 2004
 

Jest to program edukacyjny w formie konkursu. Udział w nim mogą brać wszystkie placówki przedszkolne z terenu województwa zachodniopomorskiego. Program ten trwa cały rok i skierowany jest do dzieci, wychowawców, rodziców i dziadków dzieci w wieku przedszkolnym.

Poszczególne edycje podzielone są tematycznie:

- Jak przedszkolak może wykorzystać odpady ?

- Przedszkolak oszczędza energię .

- Przedszkolak oszczędza zasoby wodne.

- Przedszkolaki w lesie.

W przedszkolach, biorących udział w tym programie powinny odbyć się różnego rodzaju zajęcia, związane z tematyką, wycieczki poglądowe, warsztaty dla dzieci, pogadanki dla rodziców, spotkania z leśnikami, itp.

Projekt “Zostań tropicielem dzikich wysypisk śmieci ZAKOŃCZONO 2003
  Całoroczny program edukacyjny w formie konkursu, w którym mogą brać udział wszyscy zainteresowani mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego.

Głównym celem tego projektu jest dążenie do likwidacji dzikich wysypisk śmieci i zapobieganie ich powstawaniu. Zadaniem uczestników jest zlokalizowanie, a następnie wykonanie dokładnej dokumentacji i inwentaryzacji dzikiego wysypiska odpadów, w dalszej kolejności zaś doprowadzenie do jego likwidacji.
(WIĘCEJ)

Projekt “Rola i znaczenie gminy w edukacji ekologicznej” - ZAKOŃCZONO 2005-
  Pięcioletni program edukacyjny w formie warsztatów dla liderów edukacji ekologicznej w gminach województwa: zachodniopomorskiego. Uczestnikami warsztatów byli pracownicy urzędów gminy, inspektorzy ochrony środowiska, dyrektorzy lub nauczyciele gminnych placówek oświatowych, dyrektorzy lub pracownicy gminnych ośrodków kultury, członkowie organizacji pozarządowych, itp.

Program warsztatów był bardzo bogaty i różnorodny, w konsekwencji doprowadzić powinien do integracji działań podejmowanych w zakresie edukacji ekologicznej w naszym regionie.

Uczestnicy mieli okazję poznać metodykę edukacji środowiskowej, nauczyć się planowania działań, realizacji edukacji ekologicznej w praktyce, itp. Udział w warsztatach był płatny - każdy uczestnik miał prawo do ubiegania się o sfinansowanie uczestnictwa w gminnym funduszu ochrony środowiska na terenie swojej gminy.


Projekt “Moja Gmina jest Zielona” ZAKOŃCZONO 2006
  Program edukacyjny przeznaczony dla szkół podstawowych i średnich województwa zachodniopomorskiego. Program ten wykorzystuje wyniki szkolnego monitoringu środowiska w nauczaniu. Prowadzony przez uczniów monitoring ma za zadanie uświadomienie zmian, zachodzących w środowisku na skutek działalność człowieka, a także wzajemne powiązania poszczególnych elementów środowiska.

Uzyskane podczas badań wyniki mają stanowić niezależne źródło informacji o stanie środowiska na terenie danej gminy.

Ważne jest w tym programie, aby dzieci i młodzież uczuliły społeczność lokalną na problemy ochrony środowiska, i to te w najbliższym otoczeniu. Zakres szkolnego monitoringu obejmuje monitoring wód (w powiązaniu z programem “Nasza Rzeka" prowadzonym Kuratorium Oświaty w Szczecinie), powietrza, odpadów (w powiązaniu z programem “Zostań tropicielem dzikich wysypisk śmieci”) i stanu zasobów przyrody.
Projekt “Czysta Szkoła” - ZAKOŃCZONO 2005
  Program edukacyjny skierowany był do wszystkich placówek oświatowo - wychowawczych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Program ten realizowany był w formie konkursu. Każda placówka przystępująca do programu otrzymuała określone zadania do realizacji.

Głównym zamierzeniem projektu było doprowadzenie do takiej sytuacji, w której ważkie dla środowiska problemy, rozwiązywane będą na szczeblu lokalnym.

Zadaniem placówek, biorących udział w programie była m.in. popularyzacja działań, kształtujących postawy pro środowiskowe zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i nauczycieli, rodziców, władz lokalnych, itp.

Szkoły, biorace udział w programie winny być dla innych przykładem placówki, w której przywiązuje się szczególną wagę do czystości i estetyki. Placówki, noszące miano “Czystej Szkoły”, to także takie, w których działają “Koła Przyjaciół Środowiska”, realizowane są ciekawe zajęcia, itp.
Projekt “Szczecińskie Dni Ziemi”
  Jest to cykl imprez organizowanych co roku w kwietniu, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi. W tym czasie w całym województwie szkoły, domy kultury, organizacje pozarządowe organizują szereg imprez o charakterze ekologicznym. Imprezy te skierowane są do wszystkich mieszkańców naszego województwa.
Projekt “Światowy Dzień Ochrony Środowiska”
  Jest to cykl imprez organizowanych co roku w czerwcu, w ramach obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska. W tym czasie w całym województwie szkoły, domy kultury, organizacje pozarządowe organizują szereg imprez o charakterze ekologicznym. Imprezy te skierowane są do wszystkich mieszkańców naszego województwa.
rcee w plenerze

więcej informacji uzyskasz pod nr. tel.:(91) 4 333 913 ; 4 480 404 lub info@nfos.com.pl

Narodowa_Fundacja_Ochrony_Środowiska biblioteka kontakt linki