RCEE Szczecin RCEE programy kampanie akcje oferta Olimpiada_Wiedzy_Ekologicznej
O nas
Programy Edukacyjne
Poradnik Ekologiczny
Biblioteka Ekologiczna
Akcje
Oferta
Komputerowy Bank Danych
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
2004-da2g

Sieć Regionalnych Centrów Edukacji Ekologicznej

"Nie odziedziczyliśmy Ziemi po naszych przodkach,
pożyczyliśmy ją od naszych dzieci"

Lester Brown

- Czym jest sieć RCEE?
- Zadania Regionalnych Centrów Edukacji Ekologicznej
- Adresy Regionalnych Centrów Edukacji Ekologicznej w Polsce
CZYM JEST SIEĆ RCEE ?
  Regionalne Centra Edukacji Ekologicznej powołane zostały na mocy decyzji Krajowego Centrum Edukacji Ekologicznej w porozumieniu z Ministerstwem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, w oparciu o bazy materiałowe 20 ośrodków i instytucji, zajmujących się edukacją ekologiczną, działających na terenie całej Polski.

Sieć - to system umożliwiający sprawną wymianę informacji pomiędzy wszystkimi ośrodkami (na dzisiaj - 23), działającymi na terenie kraju.
RCEE skupiają wokół siebie wiele instytucji, organizacji i poszczególnych osób , którym zależy na podnoszeniu świadomości ekologicznej w naszym społeczeństwie.
ZADANIA REGIONALNYCH CENTRÓW EDUKACJI EKOLOGICZNEJ:
  powszechna edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży,

krzewienie wiedzy ekologicznej wśród ludzi dorosłych

podnoszenie świadomości ekologicznej kadry zatrudnionej w administracji i gospodarce

koordynacja regionalnej sieci edukacji ekologicznej

prowadzenie regionalnego ośrodka informacji w zakresie e.e.

gromadzenie, przetwarzanie i dystrybucja informacji z zakresu e.e.

gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych z zakresu ochrony środowiska

prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób i instytucji, zajmujących się e.e.

prowadzenie biblioteki ekologicznej

prowadzenie regionalnych banków danych z zakresu e.e.

prowadzenie i rozwój e.e. w regionie

pomoc merytoryczna regionalnym organizacjom e.e.

prowadzenie działalności wydawniczej
REGIONALNE CENTRA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
  Fundacja Biblioteka Ekologiczna
ul. Kościuszki 79
61-715 Poznań
tel.(0-61) 52-13-25, fax: 52-82-76

Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Przysieku
84-134 Zławieś Wielka
tel.: (0-56) 54-25-84, fax: 54-25-96

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
ul. Chałubińskiego 22
26-600 Radom
tel. (0-48) 263-29, fax: 63-54-68

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
ul. Utrata 23
16-400 Suwałki
tel.: (0-87) 66-37-60

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
ul. Kaszubska 59/6
70-204 Szczecin
tel.fax. : (0-91) 4333-913, 4480-404

Warszawski Ośrodek Kultury
ul. Elektoralna 12
00-139 Warszawa
tel. (0-22) 620-48-36, f ax 620-48-37

Regionalne Samorządowe Centrum Edukacji Ekologicznej
Plac Solny 2/3
50-060 Wrocław
tel.: (0-71) 72-32-76, fax: 72-32-76

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Chopina 15A
65-031 Zielona Góra
tel.: (0-68) 27-20-71, fax: 27-22-28

Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej
ul. Saperów 20
82-300 Elbląg
tel.: 33-61-37

Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego Miasta Żyrardowa i Okolic
ul. Czysta 5
96-300 Żyrardów
tel.: (0-493) 30-01 w.422

Centrum Edukacji Ekologicznej
ul. Mickiewicza 26
42-230 Koniecpol
tel. (0-34) 55-14-08, fax: 55-12-77
   

więcej informacji uzyskasz pod nr. tel.:(91) 4 333 913 ; 4 480 404 lub info@nfos.com.pl

Narodowa_Fundacja_Ochrony_Środowiska biblioteka kontakt linki